Tolga Yazıcı   Eğitim Uzmanı Eğitimci Yazar İlkokul Blog


Hakkımda Galeri


     

Tolga Yazıcı

Tolga Yazici Hakkında

Tolga Yazıcı, 1992 yılında İstanbul/Fatih’te doğmuştur aslen Giresunludur. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da kolejde tamamlamıştır. Lisans eğitimini burslu olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü 2014 yılında tamamlamıştır. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi & İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji iş birliği ile gerçekleştirilen Sınıf Öğretmenliği Gelişim Programı’na katılmış 2017 yılının aralık ayında uzmanlık belgesini alarak mezun olmuştur. 2016 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans programına başlamış “Yankılı Okuma (Eko Okuma) Stratejisinin Kullanımının İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Düzeyini Geliştirmeye Etkisi” adlı çalışması ile 2019 yılının eylül ayında mezun olmuştur. 2014 yılında özel bir eğitim kurumunda Sınıf Öğretmeni olarak görev almaya başlamış 5 yıl bu görevi sürdürdükten sonra İlkokul Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya devam etmiştir. 2020 yılının temmuz ayında Eğitim Yöneticileri Uzmanları Derneği (EYUDER) çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük akredite programı olan Geleceğin Okulu Akreditasyon Programı'nda İstanbul İl Koordinatörü olarak görev almaya başlamıştır. Kolektif yazar grubuyla yazdığı Eğitim Her Yerde Seçkileri adlı bir kitabı, eğitsel içerikli birçok makale yayını, kendi yazdığı ve yayımladığı ders planları bulunmaktadır. Birçok zirve ve ulusal/uluslararası konferansta yer almış, sempozyum ve çalıştaylarda görev almıştır. Çalışma alanları STEM, P4C, öğretmen eğitimi ve proje çalışmaları şeklindedir.


Galeri

Haber

Blog

Tolga Yazıcı

Öğretmenler Günü

İnsanlığın ilkel dönemi geride bırakıp uygar topluluklar haline dönüşerek yaşamlarını şekillendirmeye başladığı zaman diliminden itibaren, toplulukların ihtiyaçları farklılaşmaya başlamıştır. Ortaya çıkan yeni gereksinimlerden bir tanesi de eğitilme ihtiyacıdır; insanlar toplulukların birtakım öğretilerle...

Devamı
Tolga Yazıcı

Sokratik Sorgulama İle Ders Tasarımı

Sokratik sorgulama diğer adıyla yönlendirilmiş keşif ilgili tanımda bilgiyi soru sorarak öğretme yöntemidir diyor (Türkçapar ve Sargın, 2012). Antik Yunan dönemine ait bu yönteme göre insan zihninde var olan bilgi soru ve sorgulamalarla ortaya çıkarılır ve revize edilir. 21. Yüzyıl dünyasında bilginin sadece ansiklopediler içerisine sıkıştırılmadığı...

Devamı
Tolga Yazıcı İlkokul Blog

İlkokulda Dijital Ödevler

Eğitim öğretim pandemi öncesi ve pandemi sonrası olmak üzere iki başlıkta incelendiğinde eğitim öğretimin pandemi ile birlikte yeni alışkanlıklar ve rutinler ile sürdürüldüğü görülmektedir. Okulların evlere, basılı kitapların dijital kitaplara ve iletişimin temassız iletişime dönüşümü...

Devamı
Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Çocuklarda Bilişsel Kontrol ve Zeka

Geçmişten günümüze zekayı tanımak ve anlamak üzerine birçok araştırma yapıldı, yapılmaya da devam edilecek gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde 4-6 yaş grubu çocukları inceleyen bir araştırmacı grubu dikkat çekici birtakım bulgulara ulaştı...

Devamı
Tolga Yazıcı İlkokul Blog

İlkokulda Dijital Okuryazarlık Becerileri

Dünya genelinde yaygın bir şekilde seyreden korona virüs pandemisi insanların hayatında önemli bir iz bırakacak gibi görünüyor. Pandemi öncesi alışkanlıklarımız, rutinlerimize paralel ihtiyaçlarımız salgın sürecinden etkilenerek insanlığı ‘öncekinin yerine koyabileceği’ arayışlar içerisine sürükledi...

Devamı
Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Nasıl Bir Ebeveynsiniz?

Öğrencilerin okul hayatına adım atmasıyla birlikte, öğrencilerin yaşamış olduğu duygulara anne ve babalarda ortak olurlar. Çocuk için ilk olan duygular, anne ve babalar için de ebeveyn rolünde yaşanılan ilk duygulardır...

Devamı
Tolga Yazıcı İlkokul Blog

İlkokulda Okuyucu Tiyatroları

İlkokulda okuma yazma en önemli ve en temel becerilerden bir tanesidir. Özellikle 1. Sınıf kademesi düşünüldüğünde süreç, veli öğretmen, öğrenci iş birliği çerçevesinde maksimum verim ile tamamlanmaya çalışılmaktadır. Öğrenciler eğitim öğretim yılı içerisinde...

Devamı
Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Kendini Gerçekleştiren Çocuk

Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisini temsil eden meşhur piramidi bilirsiniz. Bu piramitte bireyin kendini gerçekleştirme evresi hiyerarşik bir sıra doğrultusunda resmedilmiştir. Maslow bu piramidin tabanından zirvesine doğru ilerleyen kimselerin...

Devamı
Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Ters Yüz Edilmiş Sınıflar (Flipped Classroom)

Eğitimin önemli ilkelerinden biri toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygun insan yetiştirmedir. Elbette zaman ilerledikçe toplumlar değişmekte, değişen toplumların beklenti ve ihtiyaçları farklılaşmaktadır. Eğitim, gelişime ve değişime açık dinamizmi güçlü bir olgudur. Her dönem farklılaşan ihtiyaçlar gibi...

Devamı
Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Dijital Pedagojide İnsan Unsuru

Öğretmenlerin teknoloji kullanımına yönelik sıklıkla duyduğumuz bir ifade var. Öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerileri geliştirilmelidir, bu ifadeye katılıyorum ancak dijital okuryazarlık kavramının tüm kesimlerce doğru anlaşılmadığını düşünüyorum. Dijital okuryazarlık becerileri...

Devamı

İletişim


Copyright © 2020 TolgaYazici.com.tr | Dinamiksoft Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.

Tolga

Yazıcı