Blog

Eğik Ağaçlar Ormanı

Tolga Yazıcı

Bilinçli bir ebeveynin mutluluğuna dayanak olan tek gerekçe çocuğun varlığı değil; bir o kadar önemli olan çocuğun fiziksel, ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarının gözetilerek gelişiminin en doğru...

Devamı

Uzaktan Sınıf Yönetimi

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Dünyayı çepeçevre saran, insanların yaşantı ve alışkanlıklarını doğrudan etkileyen üstesinden gelebilmek için amansız bir mücadele verilen Covid-19 virüsü her ne kadar çocukları yetişkinlere göre daha az risk altında tutsa da eğitim için aynı riski dillendirmek pek mümkün gözükmüyor...

Devamı

Öğretmenler Günü

Tolga Yazıcı

İnsanlığın ilkel dönemi geride bırakıp uygar topluluklar haline dönüşerek yaşamlarını şekillendirmeye başladığı zaman diliminden itibaren, toplulukların ihtiyaçları farklılaşmaya başlamıştır. Ortaya çıkan yeni gereksinimlerden bir tanesi de eğitilme ihtiyacıdır; insanlar toplulukların birtakım öğretilerle...

Devamı

İlkokulda Dijital Ödevler

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Eğitim öğretim pandemi öncesi ve pandemi sonrası olmak üzere iki başlıkta incelendiğinde eğitim öğretimin pandemi ile birlikte yeni alışkanlıklar ve rutinler ile sürdürüldüğü görülmektedir. Okulların evlere, basılı kitapların dijital kitaplara ve iletişimin temassız iletişime dönüşümü...

Devamı

Çocuklarda Bilişsel Kontrol ve Zeka

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Geçmişten günümüze zekayı tanımak ve anlamak üzerine birçok araştırma yapıldı, yapılmaya da devam edilecek gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde 4-6 yaş grubu çocukları inceleyen bir araştırmacı grubu dikkat çekici birtakım bulgulara ulaştı...

Devamı

İlkokulda Dijital Okuryazarlık Becerileri

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Dünya genelinde yaygın bir şekilde seyreden korona virüs pandemisi insanların hayatında önemli bir iz bırakacak gibi görünüyor. Pandemi öncesi alışkanlıklarımız, rutinlerimize paralel ihtiyaçlarımız salgın sürecinden etkilenerek insanlığı ‘öncekinin yerine koyabileceği’ arayışlar içerisine sürükledi...

Devamı

Nasıl Bir Ebeveynsiniz?

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Öğrencilerin okul hayatına adım atmasıyla birlikte, öğrencilerin yaşamış olduğu duygulara anne ve babalarda ortak olurlar. Çocuk için ilk olan duygular, anne ve babalar için de ebeveyn rolünde yaşanılan ilk duygulardır...

Devamı

Kendini Gerçekleştiren Çocuk

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisini temsil eden meşhur piramidi bilirsiniz. Bu piramitte bireyin kendini gerçekleştirme evresi hiyerarşik bir sıra doğrultusunda resmedilmiştir. Maslow bu piramidin tabanından zirvesine doğru ilerleyen kimselerin...

Devamı

Ters Yüz Edilmiş Sınıflar (Flipped Classroom)

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Eğitimin önemli ilkelerinden biri toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygun insan yetiştirmedir. Elbette zaman ilerledikçe toplumlar değişmekte, değişen toplumların beklenti ve ihtiyaçları farklılaşmaktadır. Eğitim, gelişime ve değişime açık dinamizmi güçlü bir olgudur. Her dönem farklılaşan ihtiyaçlar gibi...

Devamı

Dijital Pedagojide İnsan Unsuru

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Öğretmenlerin teknoloji kullanımına yönelik sıklıkla duyduğumuz bir ifade var. Öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerileri geliştirilmelidir, bu ifadeye katılıyorum ancak dijital okuryazarlık kavramının tüm kesimlerce doğru anlaşılmadığını düşünüyorum. Dijital okuryazarlık becerileri...

Devamı

Uzaktan Eğitim ve Okul

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Koronavirüs salgını dünya genelinde hızlı bir şekilde yayılmakta ve ölüm oranlarının artmasına neden olmaktadır. Bu salgının olumsuz etkilerinden minimum düzeyde etkilenme gayesinde olan devletler izledikleri politikalar ve almış oldukları tedbirlerle hem milli kaynakları hem de vatandaşlarını koruma altına almaya çalışmaktadır. Eğitim birçok ülkede olduğu gibi...

Devamı

Tolga

Yazıcı