Blog

Çocuk ve Ekran

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Çocuklar doğumdan itibaren sürekli bir arayış ve merak içindedir. 6 yaşından önce bilinçli hareket edebilme becerileri gelişmediği için daha çok anne veya babaya ben yaşamı keşfedeceğim hareketi durağanlığa tercih edeceğim mesajını verir. Bu durumdan anne ve babalar her zaman pek hoşnut değildir ki onlar da kolay yoldan bir çözüm arayışı içine girerler. Tüm anne ve babaları genellememek gerekir ancak...

Devamı

Fransız Psikanalistin Notları

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Fransız akademisyen/psikanalist Serge Tisseron, SEV Amerikan Koleji’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Eğitimde Çocuk Koruma Sempozyumu davetlisiydi. Sempozyumun ana teması Çocukların Sosyal Medya Kullanımı ve Riskleri üzerineydi. Paris VII Üniversitesi’nde akademisyen olarak görevini sürdüren Bay Tisseron Fransa’da...

Devamı

Çocuk ve Etik

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Biz eğitimciler sıklıkla ilk eğitimin ailede başladığını, okulöncesi dönemden sonra ilkokula başlayan bir öğrencinin, arkadaşları ve öğretmenleri ile kurduğu ilişkilerde ailedeki...

Devamı

İlkokulda Okuma Anlamaya Nöröpsikolojik Bakış

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Sizlere, bir zeka testinin ilişki içinde olduğu ilgimi çeken bir teoriden bahsetmek istiyorum. PASS teorisi… Beynin öğrenme serüvenine ışık tutan ve sistematik çalışma prensibine sahip olduğunu somutlaştıran bir teori. PASS; Planlama (Plannig), Dikkat (Attention), Eş Zamanlı (Simultaneous) ve Ardıl (Successive) kelimelerinin...

Devamı

Almanya’da İlkokul Sistemi

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Milli Eğitim Bakanlığı dergisinin özel sayısında Almanya’nın İlkokul Sistemini konu alan bir yazı dikkatimi çekti. Almanların çalışkan ve disiplinli bir toplum olduğu ve dünyaca ünlü birçok markanın mucidi olduğunu bilmekteyiz. Böyle bir toplumun, bu döngüyü nasıl aynı çizgide devam ettirdiği ve buna sebep olan eğitim sistemi bende...

Devamı

Zekanın Kalıtım ve Çevre İle İlişkisi

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

İnsan gelişimini fiziksel, bilişsel ve duygusal/sosyal gelişim olarak ele aldığımızda bu kavramların gelişim sürecindeki yeri ve önemini bilmekteyiz. Şüphesiz anne ve babalar, çocuğun doğumdan itibaren bu gelişim evrelerinin en verimli ve yetkin bir şekilde kazanmasını arzu ediyor ve bu durumun gerçekleşmesi için...

Devamı

Çocuklarda 10. Yaş

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Dünyanın en zeki insanlarından birisi olarak kabul edilen ünlü fizikçi Prof. Dr. Michio KAKU ülkemizde katıldığı bir forumda kişisel görüşlerini içeren dikkat çekici birtakım paylaşımlarda bulundu. Bunlardan birincisi, çocukların ilkokul dönemi ile ilişkili bir ifadeydi. Bu ifade bana yabancı gelmemekle birlikte...

Devamı

Tutum ve Zeka İlişkisi

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Zeka ve tutum insan davranışlarının şekillenmesinde belirleyici iki temel unsurdur. Bu iki unsur etkileşim içinde olabileceği gibi etkileşimin olmadığı durumları da oluşturabilir. Carol Dweck adlı bir psikolog kariyerinin büyük bir bölümünü performans...

Devamı

Yeni Kuşak Alfa

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Son dönemlerde kuşaklarla ilgili bir takım tanımlamalar yapılıyor. Sıklıkla duyduğumuz X, Y ve Z kuşağına ilave olarak ‘’Alfa’’ kuşağından bahsediliyor. Alfa kuşağı kimdir? Hangi grubu kapsar? Özellikleri nelerdir? Bu yazıda bu sorulara yanıt arayacağım...

Devamı

Değişen Çevre Değişmeyen Çocuk

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Son dönemlerde artış gösteren çocuklara yönelik kabul edilemez yaklaşımları içeren (istismar, şiddet) haberleri endişe ve üzüntü ile takip etmekteyiz. Şüphesiz anne ve babalar bu kaygıyı daha yoğun yaşıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında yer alan ve iki uzman tarafından tartışılan bir konuya denk geldim...

Devamı

İyi Öğretmen Kimdir?

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

İyi öğretmen nedir? Kime denir? Bu sorular ile sık sık karşılaşıyoruz. Çocuklarımızın okul seçimlerinde bu kriteri ön planda tutarak hareket etmeye çalışıyor, ilkokul temel eğitimini ‘’iyi bir öğretmen’’ ile tamamlamasını arzu ediyoruz. İyi öğretmen nedir, kime denir? Soruları birçok kez soruldu, konuşuldu, tartışıldı ve yorumlandı...

Devamı

Z Kuşağı Öğrencisi ve Öğretmen

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Birçoğumuzun hayatının bir dönemine damga vuran, sıklıkla güzelliklerle hatırladığımız bir kahraman var. Sınıf öğretmenlerinden bahsediyorum efendim. Değişimi çok hızlı bir şekilde yaşıyoruz, bilgi ve teknoloji çağındayız. Çocuklarımız da böyle bir çağda yetişiyor. Z kuşağı olarak adlandırılan günümüz ilkokul öğrencileri...

Devamı

Tolga

Yazıcı